CELE NASZEGO PROJEKTU

Cele projektu edukacyjnego:
-lepsze posługiwanie się językiem niemieckim
-rozszerzony zakres słownictwa
-nauka "gry aktorskiej"
-lepsze dogadywanie się w grupie (praca grupowa)
-lepsze organizowanie czasu wolnego
-większa odpowiedzialność
-nauka cierpliwości
-przełamanie nieśmiałości
-umiejętne radzenie sobie z problemami, później w reklamowaniu projektu
-nauka j. niemieckiego w przyjemny sposób (poprzez zabawę)
-przełamanie strachu przed występami publicznymi (prezentacja projektu)
-uświadomienie sobie ile czasu i pracy trzeba włożyć w stworzenie ''profejsonalnego' filmu
-zachęcenie innych do nauki j. niemieciego
-dobra zabawa! 

Cele sformułowane przez Panią Martę na potrzeby dokumentacji szkolnej:-samodzielne wyszukiwanie informacji w sieci
-planowanie własnej pracy
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
-doskonalenie gry aktorskiej
-nauka odpowiedzialności za powierzone zadania
-kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
-nauka samodzielności
-przygotowanie do publicznych wystąpień
-rozwój kreatywności
-doskonalenie kompetencji informatycznych
-doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z komputerem
-posługiwanie się internetem i tworzenie treści multimedialnych
-kształcenie umijętności wyszukiwania informacji z wielu źródeł oraz ich przetwarzania i selekcjowania
-rozwijanie umiejętności pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz