NOWE SŁÓWKA

wieder- znów
werfen-rzucać
müssen-musieć
der Schuh-but
aufbinden-rozwiązywać
alles-wszystko
sterben-umierać
Entschuldigung-przepraszam
Gott-Bóg
quck mal-popatrz
mit mir-ze mną
lecker-smaczny
gehen-iść
holen -przynosić
der Wolfshunger-(wilczy) apetyt
können-umieć
wegrutschen-poślizgnąć się/wpaść w poślizg/poślizg
weglaufen-uciekać
die Stiefmutter-macocha
glücklich-szczęśliwy
der Lebkuchen- piernik
dieHexe- czarownica
das Essen- jedzenie
die Hütte- chatka
der Wald- las
die Süßigkeiten- słodycze
am nächsten Tag- następnego dnia
die Fee- wróżka
der Holzfäller- drwal

1 komentarz: